บุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาฟรีเบส Punthai Ice (เย็น) น้ำยาพันธ์ุไทย กลิ่นผลไม้ 100 ml

น้ำยาฟรีเบส Punthai Ice (เย็น) น้ำยาพันธ์ุไทย กลิ่นผลไม้ 100 ml พิกุลทอง

 

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Punthai Ice 100 ml (แบบเย็น) น้ำยาพันธ์ุไทย ฟรีเบส น้ำยาขายดีรสชาติตามแบบฉบับของผลไม้ แบรนด์ดังโดยฝีมือคนไทย 

SKU
5-ML-0998-พิกุลทอง
น้ำหนัก
กรัม
ราคา
250
220 บาท