กระทรวง MDES เล็งพัฒนาบุหรี่ไฟฟ้าจากยาสูบแก้ปัญหาลักลอบนำเข้า รับอันตรายน้อยกว่าบุหรี่จริง|บุหรี่ไฟฟ้า ขายดีที่สุดในปี 2021 จำหน่ายบุหรีไฟฟ้า ราคาคุณภาพ | สุดจัดปลัดบอก

กระทรวง MDES เล็งพัฒนาบุหรี่ไฟฟ้าจากยาสูบแก้ปัญหาลักลอบนำเข้า รับอันตรายน้อยกว่าบุหรี่จริง

วันนี้ Sudjudshop จะมานำเสนอข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า โดยวันนี้จะมานำเสนอข่าวที่ทาง MDES หรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พยายามผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าถูกกฏหมายและมีการเสียภาษีถูกต้องนั้นเอง


บุหรี่ไฟฟ้า ขายดีที่สุดในปี 2021 จำหน่ายบุหรีไฟฟ้า ราคาคุณภาพ | สุดจัดปลัดบอก - สุดจัดปลัดบอก จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าราคาถูกที่สุดในท้องตลาด การันตีสินค้าของแท้ทุกชิ้น ตัวแทนนำเข้าสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง เลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าต้อง สุดจัดปลัดบอก | sudjudshop.com 

กระทรวง MDES เล็งพัฒนาบุหรี่ไฟฟ้าจากยาสูบแก้ปัญหาลักลอบนำเข้า รับอันตรายน้อยกว่าบุหรี่จริง

    เวลา 08.40 น. วันที่ 5 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย ว่าเครื่องยาสูบที่เป็นไฟฟ้าถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ โดย 67 ประเทศทั่วโลกมีการยอมรับบุหรี่ไฟฟ้าแล้ว โดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆ "สหรัฐอเมริกา จีน แม้แต่มาเลเซีย" เพราะถือว่าเป็นยาสูบที่มีความอันตรายน้อยกว่าบุหรี่จริง บุหรี่ไฟฟ้าจะมีสารพิษน้อยกว่า เพียงแต่ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่ยอมรับ 


    เรื่องนี้ตนกำลังศึกษาข้อกฎหมายอยู่ว่าติดขัดเรื่องอะไร เพราะหากทำให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายได้จะสามารถลดอันตรายให้กับผู้สูบ เพราะบางคนไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ แม้จะมีการรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่ก็ตาม แต่ปัจจุบันเหลือคนสูบบุหรี่อีกเกือบ 10 ล้านคน ดังนั้น หลายประเทศจึงยอมรับว่าหากเรามีบุหรี่ไฟฟ้าจะสามารถลดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้มากกว่า


    นายชัยวุฒิได้นำเสนอที่ประชุมด้วยว่า หากทำให้บุหรี่ไอคอสถูกกฎหมายจะช่วยลดการขาดทุนของโรงงานยาสูบ เป็นการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบ รัฐไม่ต้องจ่ายชดเชยอีกต่อไป และจะทำให้รัฐจัดเก็บรายได้จากภาษีเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันคนไทยนิยมบริโภคบุหรี่ประเภทนี้เป็นจำนวนมาก และในอนาคตอาจมีการตั้งโรงงานเพื่อส่งออก เป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรใบยาสูบด้วย


    พร้อมกันนี้ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังได้ยกตัวอย่างหลายประเทศในยุโรป รวมถึงประเทศญี่ปุ่นที่ทำให้บุหรี่ไอคอสถูกกฎหมาย และยังได้หยิบยกงานวิจัยจำนวนมากที่ระบุว่า บุหรี่ไอคอสมีผลกระทบต่อสุขภาพน้อยกว่าบุหรี่มวน ดังนั้นการทำให้ถูกต้องเป็นการปรับตัวที่ให้ผลดีมากกว่าและไม่เป็นการฝืนธรรมชาติ


บุหรี่ไฟฟ้า ขายดีที่สุดในปี 2021 จำหน่ายบุหรีไฟฟ้า ราคาคุณภาพ | สุดจัดปลัดบอก - สุดจัดปลัดบอก จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าราคาถูกที่สุดในท้องตลาด การันตีสินค้าของแท้ทุกชิ้น ตัวแทนนำเข้าสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง เลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าต้อง สุดจัดปลัดบอก | sudjudshop.com


     "เรื่องนี้ประเทศไทย ควรจะต้องมีการทบทวนว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไรเพราะเราต้องปรับตัวให้ทันต่อโลกกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งสุดท้ายโรงงานยาสูบหรือผู้ปลูกใบยาสูบในประเทศไทย ก็จะเสียหายตามไปด้วยถ้าเราไม่ปรับตัวตาม"


    ชัยวุฒิ ระบุว่า ส่วนจะต้องปรับแก้หรือร่างกฎหมายให้รองรับบุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่นั้น นายชัยวุฒิระบุว่า ไทยควรจะต้องศึกษาในเรื่องการใช้บุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะบุหรี่ที่ทำจากยาสูบแล้วสูบด้วยไฟฟ้า จะสามารถนำเอายาสูบไทยมาใส่ในเครื่องไฟฟ้าได้อย่างไร และมีการพิสูจน์แล้วทั่วโลกว่าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่จริง พร้อมทั้งเชื่อว่าหากนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ ในประเทศไทย โรงงานยาสูบก็สามารถผลิตบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้ได้ พวกกลุ่มยาสูบก็สามารถขายยาสูบได้ เพราะทุกวันนี้เราถูกบุหรี่จากต่างประเทศ หรือบุหรี่ไฟฟ้า ถูกแอบลักลอบนำเข้ามา ส่งผลทำให้บุหรี่ในตลาดบุหรี่ยาสูบในประเทศเสียหายหมดเลยตอนนี้ ต้องแก้ไข ปล่อยอย่างนี้ไปไม่ได้


บุหรี่ไฟฟ้า ขายดีที่สุดในปี 2021 จำหน่ายบุหรีไฟฟ้า ราคาคุณภาพ | สุดจัดปลัดบอก - สุดจัดปลัดบอก จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าราคาถูกที่สุดในท้องตลาด การันตีสินค้าของแท้ทุกชิ้น ตัวแทนนำเข้าสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง เลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าต้อง สุดจัดปลัดบอก | sudjudshop.comเครดิตที่มา 

 https://www.sanook.com/news/8452306/ 
https://www.matichon.co.th/economy/news_2974264 
https://www.thaipost.net/main/detail/118137